Oddział Chirurgii Ręki SPSK nr 1

Lokalizacja: ul. Unii Lubelskiej, Szczecin
Termin realizacji: 10/2000 - 02/2001
Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr1 w Szczecinie
Typ realizacji: Krajowa
Zakres robót: remont - roboty budowlane i instalacyjne

Remont Oddziału Chirurgii Ręki w budynku głównym Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie.

Zakres prac obejmował:

  • roboty budowlane,
  • instalacje sanitarne: wod.-kan., c.o., c.w.,
  • instalację gazów medycznych,
  • instalacje elektryczne,
  • instalacje wentylacji.